Yhdistys etsii vahvistuksia sometiimiinsä

26.5.2019

Porin seudun eteläpohjalaiset etsivät lisävahvistuksia päivittämään yhdistyksen nykyisiä Facebook-sivuja. Tavoitteena olisi saada uutta monipuolisuutta mukaan nykyisiin päivityksiin. Päivitykset voivat olla kuvattomia, kuvallisia ja myös videoklippejä aivan itsekunkin mieltymysten mukaan.

Päivittäjät voivat asua missä päin tahansa. Tärkeää on se, että Facebookiin tuleva materiaali liittyy tavalla tai toisella Etelä-Pohjanmaahan ja eteläpohjalaisuuteen.

Tähän saakka päivitysvastuu on ollut yhdistyksen hallituksen Facebookissa olevilla jäsenillä.

Asiasta kiinnostuneet voivat asian tiimoilta ottaa yhteyttä hallituksen jäseniin.